Tin tức - Sự Kiện

Địa chỉ: 38 Hoa Cuc St, Ward 7, Phu Nhuan, Ho Chi Minh City.

Điện thoại: +84.909078737

Vietnamese English
Đưa công nghệ mới vào ngành khai thác xa bờ

Đưa công nghệ mới vào ngành khai thác xa bờ

Với phương châm “Nâng cao sự khác biệt”, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh công nghiệp đã khẳng định được những nỗ lực chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống. Nhiều dự án, công trình ứng dụng được triển khai thành công trong ngành xây dựng, thủy sản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới cho nghề đánh bắt xa bờ.

Zalo